Chân dung Họ tên Học hàm/Học vị Trách nhiệm Liên hệ
Dinh_Minh_Diem Đinh Minh Diệm Giảng viên cao cấp
Phó giáo sư/Tiến sỹ
Tel: 0914 038 856
Email: dmdiem@dut.udn.vn;
dmdiem08@gmail.com
Lý lịch khoa học
Tao_Quang_Bang Tào Quang Bảng Giảng viên
Tiến sỹ
Phó Trưởng khoa
Trưởng Bộ môn
Tel:
Email: tqbang@dut.udn.vn;
quangbang.tao@gmail.com
Lý lịch khoa học
Nguyen_Ba_Kien Nguyễn Bá Kiên Giảng viên
Thạc sỹ/NCS
Tel: 01652355060
Email: nbkien@dut.udn.vn;
bakien184@gmail.com
Lý lịch khoa học
Vo_Tran_Anh Võ Trần Anh Giảng viên
Thạc sỹ/NCS
Tel: 0949 210 503
Email: vtanh@dut.udn.vn;
votrananh0108@gmail.com
Lý lịch khoa học
Duong_Mong_Ha Dương Mộng Hà Giảng viên chính
Tiến sỹ
Tel: 0903 580 619
Email: dmha@ac.udn.vn;
hamongduong@gmail.com
Lý lịch khoa học
Le_Viet_Nguu Lê Viết Ngưu Giảng viên cao cấp
Phó giáo sư/Tiến sỹ
(thỉnh giảng)
Tel: 0913 459 723
Email: lvnguu@dut.udn.vn
Nguyen_Thanh_Viet Nguyễn Thanh Việt Giảng viên chính
Thạc sỹ (thỉnh giảng)
Tel: 0905 234 194
Email: ntviet@dut.udn.vn;
ngthviet.bkdn@gmail.com
Lý lịch khoa học
Luu_Duc_Hoa Lưu Đức Hòa Giảng viên chính
Thạc sỹ (thỉnh giảng)
Tel: 0913 413 014
Email: ldhoa@dut.udn.vn
Lý lịch khoa học
Hoang_Minh_Cong Hoàng Minh Công Giảng viên chính
Thạc sỹ (thỉnh giảng)
Tel: 0905 136 627
Email: hmcong@dut.udn.vn
Lý lịch khoa học (chưa cập nhật)
Tran_Nguyen_Vinh Trần Nguyên Vinh Giảng viên
Kỹ sư (thỉnh giảng)
Tel: 0905 298 142
Email: tnvinh@dut.udn.vn
Nguyen_Linh_Giang Nguyễn Linh Giang Giảng viên thực hành
Thạc sỹ
Tel: 0903 500 348
Email: nlgiang@dut.udn.vn;
linhgiangdhbk@gmail.com
Dang_Xuan_Thuy Đặng Xuân Thủy Giảng viên thực hành
Thạc sỹ
Tel:
Email: dxthuy@dut.udn.vn;
xuanthuydhbk@gmail.com
Tran_Khanh Trần Khánh Giảng viên thực hành
Kỹ sư
Tel:
Email: tkhanh@dut.udn.vn
Pham_Thi_Anh_Dao Phạm Thị Anh Đào Cử nhân
(đã nghỉ hưu)
Tel: 0902 960 169
Email: ptadao@dut.udn.vn;
ptad2009@gmail.com
LIÊN HỆ: VĂN PHÒNG KHOA CƠ KHÍ, A219
  • 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
  • (+84) 236 3842741