Chân dung Họ tên Học hàm/Học vị Trách nhiệm Liên hệ
Nguyen_Dac_Luc Nguyễn Đắc Lực Giảng viên chính
Thạc sỹ (thỉnh giảng)
Tel: 0903 577 754
Email: ndluc@dut.udn.vn;
nguyendacluc44@gmail.com
Lý lịch khoa học
Tran_Xuan_Tuy Trần Xuân Tùy Nhà giáo ưu tú, Giảng viên cao cấp
Phó giáo sư/Tiến sỹ
Tel: 0983 459 719
Email: txtuy@dut.udn.vn;
tranxuantuy@yahoo.fr
Lý lịch khoa học
Tran_Dinh_Son Trần Đình Sơn Giảng viên chính
Thạc sỹ/NCS
Tel: 0905 211 161
Email: tdson@dut.udn.vn;
dsontran@gmail.com
Lý lịch khoa học
Le_Hoai_Nam Lê Hoài Nam Giảng viên
Tiến sỹ
Phó trưởng khoa
Phó Giám đốc Viện Công nghệ Cơ khí và Tự động hóa
Tel: 0906 309 302
Email: lehoainam@dut.udn.vn;
hoaifnam.le@gmail.com
Lý lịch khoa học
Do_The_Can Đỗ Thế Cần Giảng viên
Thạc sỹ/NCS
Tel:
Email: dtcan@dut.udn.vn;
dothecan3000@gmail.com
Lý lịch khoa học
Ngo_Thanh_Nghi Ngô Thanh Nghị Giảng viên
Tiến sỹ
Tel:
Email: ntnghi@dut.udn.vn;
thanhnghipy@gmail.com
Lý lịch khoa học
Dinh_Hoai_Nam Đinh Hoài Nam Giảng viên
Tiến sỹ
Tel:
Email: dhnam@dut.udn.vn;
dinhhoainam52@yahoo.com
Lý lịch khoa học
Dang_Phuoc_Vinh Đặng Phước Vinh Giảng viên
Tiến sỹ
Tel: 0908 217 415
Email: dpvinh@dut.udn.vn;
dangphuocvinh@gmail.com
Lý lịch khoa học
Vo_Nhu_Thanh Võ Như Thành Giảng viên
Tiến sỹ
Trưởng bộ môn Tel:
Email: vnthanh@dut.udn.vn;
thanhvous@gmail.com
Lý lịch khoa học
Duong_Tan_Quang Dương Tấn Quang Giảng viên
Tiến sỹ/NCS sau Tiến sỹ
Tel:
Email: dtquang@dut.udn.vn;
tquangbk@gmail.com
Lý lịch khoa học
Tran_Minh_Thong Trần Minh Thông Giảng viên thực hành
Thạc sỹ
Tel: 0905 309 558
Email: tmthong@dut.udn.vn;
tranminhthong2009@gmail.com
Lý lịch khoa học
Tran_Phuoc_Thanh Trần Phước Thanh Giảng viên thực hành
Thạc sỹ
Tel: 0977 882 010
Email: tpthanh@dut.udn.vn;
tranphuocthanh84@gmail.com
Lý lịch khoa học
Vo_Dinh_Trung Võ Đình Trung Giảng viên thực hành
Thạc sỹ
Tel: 0917 982 737
Email: vdtrung@dut.udn.vn;
trung.imta@gmail.com
Lý lịch khoa học (chưa cập nhật)
Nguyễn Danh Ngọc Giảng viên
Tiến sỹ
Tel: 0901 776 698
Email: ndngoc@dut.udn.vn
Lý lịch khoa học
Nguyen_Le_Minh Nguyễn Lê Minh Giảng viên thực hành
Thạc sỹ
Tel: 0983 160 004
Email: nlminh@dut.udn.vn;
ngleminh7@gmail.com
Lý lịch khoa học
Pham_Nguyen_Quoc_Huy Phạm Nguyễn Quốc Huy Giảng viên thực hành
Thạc sỹ
Tel: 01228 088 572
Email: pnqhuy@dut.udn.vn;
pnquochuy24@gmail.com
Lý lịch khoa học
Nguyen_The_Tranh Nguyễn Thế Tranh Giảng viên chính
Thạc sỹ (thỉnh giảng)
Tel: 0913 497 348
Email: nttranh@dct.udn.vn
Lý lịch khoa học
Tran_Quang_Khai Trần Quang Khải Giảng viên
Thạc sỹ
Tel: 0974 710 810
Email: tqkhai@dut.udn.vn
Lý lịch khoa học

LIÊN HỆ: VĂN PHÒNG KHOA CƠ KHÍ, A219
  • 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
  • (+84) 236 3842741