Chân dung Họ tên Học hàm/Học vị Trách nhiệm Liên hệ
Luu_Duc_Binh Lưu Đức Bình Giảng viên cao cấp
Phó giáo sư, Tiến sỹ
Bí thư chi bộ
Trưởng khoa
Trưởng bộ môn
Tel: 0914 015 014
Email: ldbinh@dut.udn.vn
Lý lịch khoa học
Tran_Ngoc_Hai Trần Ngọc Hải Giảng viên chính
Thạc sỹ/NCS
Chủ tịch Công đoàn Tel: 0905 026 649
Email: tnhai@dut.udn.vn;
trangochaidhbk@gmail.com
Lý lịch khoa học
Bui_Truong_Vy Bùi Trương Vỹ Giảng viên chính
Thạc sỹ (thỉnh giảng)
Tel: 0914 168 855
Email: btvy@dut.udn.vn;
buitruongvi@gmail.com
Lý lịch khoa học
Tran_Minh_Chinh Trần Minh Chính Giảng viên chính
Thạc sỹ (thỉnh giảng)
Tel: 0913 422 908
Email: tmchinh55@gmail.com
Lý lịch khoa học
Chau_Manh_Luc Châu Mạnh Lực Giảng viên chính
Thạc sỹ (thỉnh giảng)
Tel: 0913 469 718
Email: cmluc@dut.udn.vn
Vu_Duy_Thuan Vũ Duy Thuần Giảng viên thực hành Tel: 0905 246 172
Email: vdthuan@dut.udn.vn
Nguyen_Pham_The_Nhan Nguyễn Phạm Thế Nhân Giảng viên
Thạc sỹ/NCS
Tel: 0905 969 475
Email: nptnhan@dut.udn.vn;
thenhanbk@gmail.com
Lý lịch khoa học
Nguyen_Van_Tuan Nguyễn Văn Tuấn Giảng viên thực hành Tel: 0985 427 964
Email: tuannv@dut.udn.vn;
nvtuanbkdn@gmail.com
Tran_Minh_Sang Trần Minh Sang Giảng viên
Thạc sỹ/NCS
Tel:
Email: tmsang@dut.udn.vn;
sangtranbk@gmail.com
Lý lịch khoa học
Hoang_Van_Thanh Hoàng Văn Thạnh Giảng viên
Tiến sỹ
Tel:
Email: hvthanh@dut.udn.vn;
hoangvanthanh.ctm@gmail.com
Lý lịch khoa học
Nguyen_Hoai_Nam Nguyễn Hoài Nam Giảng viên thực hành Tel: 0905 114 819
Email: nhnam@dut.udn.vn
Nguyen_Phuc_Nghia Nguyễn Phúc Nghĩa Kỹ sư Giáo vụ Tel: 0914 048 182
Email: npnghia@dut.udn.vn;
nghiacokhi2011@gmail.com
Tran_Van_Tien Trần Văn Tiến Giảng viên thực hành
Thạc sỹ
Phó bí thư chi bộ
Trưởng Xưởng Cơ khí
Tel: 0906 449 941
Email: tvtien@dut.udn.vn;
vantiendhbk@gmail.com
Nguyen_Tan_Minh Nguyễn Tấn Minh Giảng viên thực hành
Thạc sỹ
Tel: 0905 231 232
Email: ntminh@dut.udn.vn;
ngtminhdhbk@gmail.com
Tran_Quoc_Viet Trần Quốc Việt Giảng viên chính
Thạc sỹ (thỉnh giảng)
Tel: 0905 113 348
Email: tqviet@dut.udn.vn;
tqviet06@gmail.com
Lý lịch khoa học

LIÊN HỆ: VĂN PHÒNG KHOA CƠ KHÍ, A219
  • 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
  • (+84) 236 3842741