I. CÁC BÀI BÁO / BÁO CÁO KHOA HỌC TRONG NƯỚC
TT Loại công bố: Bài báo (BB) hoặc Báo cáo (BC)  Tên bài báo / Báo cáo khoa học Tên tất cả các tác giả Tên tạp chí /Kỷ yếu Hội nghị Thông tin liên quan:
Số (Năm) Trang đầu – Trang cuối
Năm công bố Đề tài KHCN liên quan
Mã số
Lưu Đức Bình
1 BB Tối ưu hoá quá trình cắt dây tia lửa điện với mục tiêu đạt năng suất gia công cao nhất. Hoàng Vĩnh Sinh, Trần Xuân Tùy, Lưu Đức Bình Tạp chí Khoa học & Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật. 84 (2011) 85-90 2011 Không
2 BB Xác định độ cong của điện cực dây khi gia công cắt dây tia lửa điện Hoàng Vĩnh Sinh, Trần Xuân Tùy, Lưu Đức Bình Tạp chí Khoa học & Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật. 86 (2012) 70-73 2012 Không
3 BC Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến năng suất khi gia công bằng cắt dây tia lửa điện Lưu Đức Bình Hội nghị Cơ học toàn quốc Tập 4, (2012) 136-145 2012 Không
4 BC Xác định ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến khe hở phóng điện khi gia công cắt dây tia lửa điện Lưu Đức Bình Hội nghị Cơ khí toàn quốc lần III (2013) 404-410 2012 Không
5 BC Thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất bánh nổ tự động Nguyễn Linh Giang, Trần Ngọc Hải, Lưu
Đức Bình
Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc (2015) 91-99 2015 Đ2015-02-112
Tào Quang Bảng
1 BB Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy dán màng Simili Tào Quang Bảng, Hoàng Văn Thạnh Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN Số 12(2015) 6-9 2015 Không
2 BB Dự đoán sự phân bố của nhiệt độ và biến dạng của tấm thép trong quá trình hàn Tào Quang Bảng Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN Số 12(2012) 5-9 2012 Không
3 BC Thiết kế và chế tạo xe lăn đa chức năng Trịnh Đức Cường, Nguyễn Trường Thịnh và Tào Quang Bảng Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí Số 3 (2013) 200-205 2013 Không
Ngô Thanh Nghị
1 BB Nghiên cứu ứng dụng công nghệ FPGA để thiết kế bộ điều khiển cho vi động cơ từ trở chuyển mạch hai pha Võ Như Thành, Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị,  Nguyễn Đăng Trình, Đoàn Lê Anh Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng 7(80) (2014) 43-48 2014 Không
2 BB  Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở chuyển mạch ba pha Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị, Võ Như Thành, Nguyễn Đăng Trình, Đoàn Lê Anh Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng 3(76) (2014) 78-82 2014 Không
3 BB Hệ thống mô hình dây chuyền sản xuất tự động sử dụng giao tiếp Profinet giữa các PLC Siemens s7-1200 lập trình bằng TIA Portal Võ Như Thành, Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị, Đoàn Lê Anh Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng 1(74) (2014) 54-59 2014 Không
4 BB Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở chuyển mạch hai pha Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị, Võ Như Thành,Đoàn Lê Anh Tạp chí tự động hóa ngày nay 8 (2013) 3-10 2013 Không
5 BC Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở tích hợp cảm biến dòng điện Eddy Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị, Võ Như Thành, Đoàn Lê Anh Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa – VCCA 2013 (2013) 564-570 2013 Không
6 BC Áp dụng phương pháp hình học và phương pháp Tôpô học để giải quyết bài toán định vị cho robot hoạt động trong nhà Đoàn Lê Anh, Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị, Võ Như Thành Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa – VCCA 2013  (2013) 130-139 2013 Không
Trần Ngọc Hải
1 BC Nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển Turbine hơi trong dự án tận dụng nhiệt dư tại nhà máy xi măng Sông Gianh Trần Ngọc Hải, Hoàng Tiến Phượng, Trần Xuân Tùy Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số: 8 Trang: 47 đến 51. 2012 Không
2 BC Nghiên cứu điều khiển vị trí Xylanh khí nén khi sử dụng van tỷ lệ MPYE Festo Trần Ngọc Hải, Trần Xuân Tùy, Đào Minh Đức, Lê Thị Thùy Trâm. Tuyển tập Công trình Khoa học – Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 6 (VCM2012). Số: ISBN 978-604-62-0763-5. Trang: 436-442 2012 Không
3 BC Nghiên cứu đáp ứng quá độ của mô hình điều khiển vị trí xilanh khí nén bằng phương pháp điều khiển trượt Trần Ngọc Hải, Đào Minh Đức, Trần Xuân Tùy . Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ III Số: ISBN: 978-604-67-0061-6. Trang: 1332-1338 2013 Không
4 BC Nghiên cứu đáp ứng quá độ của bàn máy CNC truyền động bằng động cơ thủy lực khi ứng dụng điều khiển PID và PID mờ Trần Ngọc Hải, Trần Xuân Tùy . Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ III Số: ISBN: 978-604-67-0061-6. Trang: 1324-1331 2013 Không
5 BC Nghiên cứu độ ổn định tốc độ của trục chính máy tiện khi truyền động bằng động cơ thủy lực Trần Ngọc Hải . Hội nghị Toàn quốc lần thứ 7 về Cơ điện điện tử (VCM2014) Số: ISBN: 978-604-913-306-0. Trang: 180-185 2014 Không
6 BC Nghiên cứu độ ổn định tốc độ của trục chính máy tiện CNC Trần Ngọc Hải, Võ Như Thành Hội nghị khoa học và công nghệ Toàn quốc về Cơ khí lần thứ 4 Số: ISBN: 978-604-73-3691-3. Trang: 180-187 2015 Không
Võ Như Thành
1 BC Nghiên cứu độ ổn định tốc độ của trục chính máy tiện CNC Trần Ngọc Hải, Võ Như Thành Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 4. (2015) 180-187. 2015 Không
2 BB Method for controlling multi command type servo motors using Matlab Võ Như Tiến; Võ Như Thành Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN.  (2015) 06(91) 68-72 2015 Không
3 BB Hệ thống cảm biến hoạt động trên nền Arduino giao tiếp với Matlab-Simulink Võ Như Tiến; Võ Như Thành Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN.  (2014) 5(78) 105 – 108 2014 DD2013-06-12-BS
4 BB Hệ thống mô hình dây chuyền sản xuất tự động sử dụng giao tiếp Profinet giữa các PLC Siemens s7-1200 lập trình bằng TIA Portal Võ Như Thành; Ngô Thanh Nghị; Đặng Phước Vinh; Đoàn Lê Anh Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN.  (2014) 1(74) 59-63 2014 Không
5 BB Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở chuyển mạch ba pha Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị, Võ Như Thành, Nguyễn Đăng Trình, Đoàn Lê Anh Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. (2014) 3(76) 78-82 2014 Không
6 BB Nghiên cứu ứng dụng công nghệ FPGA để thiết kế bộ điều khiển cho vi động cơ từ trở chuyển mạch hai pha Võ Như Thành,Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị, Nguyễn Đăng Trình, Đoàn Lê Anh Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. (2014)  7(80) 43-47 2014 Không
7 BB Prototype of complex sorting station for categorizing products by color, material, orientation, and in sequence using Siemens Plc s7-1200 family controller. Võ Như Thành, Võ Như Tiến Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. (2013) 6(67) 75-79 2013 Không
8 BB Transformation method from hi-graph language to FBD (function block diagram) using SR (set-reset) block in Siemens Simatic software for PLC programming Võ Như Thành Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. (2013) 6(67) 64-67 2013 Không
9 BB Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở chuyển mạch hai pha Võ Như Thành; Ngô Thanh Nghị; Đặng Phước Vinh; Đoàn Lê Anh Tạp chí Tự động hóa ngày nay (2013) (8) 3-10 2013 Không
10 BC  Áp dụng phương pháp hình học và phương pháp Tôpô học để giải quyết bài toán định vị cho robot hoạt động trong nhà Võ Như Thành; Ngô Thanh Nghị; Đặng Phước Vinh; Đoàn Lê Anh Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa VCCA-2013 (2013) 564-670 2013 Không
11 BC Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở tích hợp cảm biến dòng điện Eddy Võ Như Thành; Ngô Thanh Nghị; Đặng Phước Vinh; Đoàn Lê Anh Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa VCCA-2013 (2013) 130-139 2013 Không
Đặng Phước Vinh
1 BC Áp dụng phương pháp hình học và phương pháp Tôpô học để giải quyết bài toán định vị cho robot hoạt động trong nhà Đoàn Lê Anh, Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị, Võ Như Thành Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa – VCCA 2013  (2013) 130-139 2013 Không
2 BC Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở tích hợp cảm biến dòng điện Eddy Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị, Võ Như Thành,Đoàn Lê Anh Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa – VCCA 2013 (2013) 564-570 2013 Không
3 BB Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở chuyển mạch hai pha Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị, Võ Như Thành,Đoàn Lê Anh Tạp chí tự động hóa ngày nay 8 (2013) 3-10 2013 Không
4 BB Hệ thống mô hình dây chuyền sản xuất tự động sử dụng giao tiếp Profinet giữa các PLC Siemens s7-1200 lập trình bằng TIA Portal Võ Như Thành, Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị, Đoàn Lê Anh Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng 1(74) (2014) 54-59 2014 Không
5 BB Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở chuyển mạch ba pha Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị, Võ Như Thành, Nguyễn Đăng Trình, Đoàn Lê Anh Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng 3(76) (2014) 78-82 2014 Không
6 BB Nghiên cứu ứng dụng công nghệ FPGA để thiết kế bộ điều khiển cho vi động cơ từ trở chuyển mạch hai pha Võ Như Thành, Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị,  Nguyễn Đăng Trình, Đoàn Lê Anh Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng 7(80) (2014) 43-48 2014 Không
Trần Đình Sơn
1 BB Nghiên cứu độ cong vênh của lớp nền đĩa CD & DVD cho quá trình đúc ép phun Hoàng Văn Thạnh – Trần Đình Sơn Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng 12(85)/(2014 )  78-80 2014 Không
2 BB Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm bằng quá trình đúc ép phun Trần Đình Sơn – Hoàng Văn Thạnh Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 3 – Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật ISBN: 978-604-67-0061-6; 590 – 596 2013 Không
3 BB Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống vận chuyển, làm mát đĩa tự động trong dây chuyền sản xuất đĩa DVD Trần Đình Sơn – Hoàng Văn Thạnh Tuyển tập hội nghị toàn quốc lần thứ hai về điều khiển và tự động hóa – Nhà Xuất Bản Đại học Bách khoa VCCA 2013; 427 – 434 2013 Không
4 BB Nghiên cứu công nghệ chế tạo chi tiết quang học bằng quá trình đúc ép phun Trần Đình Sơn – Hoàng Văn Thạnh Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng 12(61), quyển 2;  108 – 113 2012 Không
Nguyễn Đăng Trình
1 BB Nghiên cứu ứng dụng công nghệ FPGA để thiết kế bộ điều khiển cho vi động cơ từ trở chuyển mạch hai pha Võ Như Thành, Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị, Nguyễn Đăng Trình, Đoàn Lê Anh Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN 7 (2014)–48 2014 Không
2 BB Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở chuyển mạch ba pha Đặng Phước Vinh; Ngô Thanh Nghị; Võ Như Thành; Nguyễn Đăng Trình; Đoàn Lê Anh Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN 3 (2014) 78-82 2014 Không
Nguyễn Phạm Thế Nhân
1 BB TK khối lượng tối ưu cho cấu trúc khung giàn sử dụng thuật toán di truyền và tối ưu bầy đàn Nguyễn Phạm Thế Nhân HN Toàn quốc lần thứ II về Điều khiển và Tự động hóa (2013) 907-914 2013 Không
II. CÁC BÀI BÁO / BÁO CÁO KHOA HỌC QUỐC TẾ
TT Loại công bố: Bài báo (BB) hoặc Báo cáo (BC) Tên bài báo / Báo cáo khoa học Tên các tác giả Tên tạp chí /Kỷ yếu Hội nghị/ Danh mục ISI, SCI, SCIE, SCOPUS, KHÁC Thông tin liên quan: Số (Năm) Trang đầu – Trang cuối Năm công bố Đề tài KHCN liên quan – Mã số
Võ Trần Anh
1 BB Design of a high accuracy 3-axis coordinate measuring machine working on the shop floor. Tran-Anh Vo, T.H. Duong, and Hyun-Chul Kim. Advanced Materials Research Vol. 1125, 521-525 2015 Không
2 BB Improved patterning of ITO coated with gold masking layer on glass substrate using nanosecond fiber laser and etching. Nguyen Ngoc Tan, T.H. Duong, Tran-Anh Vo, BongChul Kang, Hyun-Chul Kim Applied Surface Science/ SCI Vol. 336, 163-199 2015 Không
3 BC A method to improve the patterning of ito with thin gold masking layer coated on glass substrate using nanosecond fiber laser and etching. Nguyen Ngoc Tan, Duong Thanh Hung, Tran-Anh Vo, Trinh Xuan Long, Kim HyunChul Proceedings of the 6th International Conference on Manufacturing, Machine Design and Tribology, Japan. (2015) 412 -413 2015 Không
4 BC Geometric error measurement of a rotary axis by a high-precision laser interferometer Tran-Anh Vo, T.H. Duong, N.H. Tran, N.T. Nguyen, X.L Trinh, Hyun-Chul Kim. Proceedings of the 6th International Conference on Manufacturing, Machine Design and Tribology, Japan. (2015) 402 -403 2015 Không
5 BC Study on PVA/HIPS filament mold base three-dimensional Alginate hydrogel scaffold fabrication characteristics. Do-Hyeon Choi, Tran-Anh Vo, Hyun-Chul Kim Proceedings of the International Conference of Manufacturing Technology Engineers, South Korea 2014 (67) 2014 Không
6 BC A study on an electrode wear compensation method based on the number of normal discharge and Uniform Wear Method in micro EDM Van Quang Nguyen, Thanh Hung Duong, Tran-Anh Vo, Hyun-Chul Kim Proceedings of the International Conference of Manufacturing Technology Engineers, South Korea 2014 (97) 2014 Không
7 BC Study on the accuracy enhancement of 3-axis coordinate measuring machine working on the shop floor Tran-Anh Vo, N.T Nguyen, T.H. Duong and Hyun-Chul Kim Proceedings of the International Conference of Manufacturing Technology Engineers, South Korea 2014 (89) 2014 Không
Tào Quang Bảng
1 BC Creep behavior of Innolot solder alloy using small lap-shear specimens Q.B. Tao, L. Benabou, K.L. Tan, J.M. Morelle, F. Ben-Ouezdou 17th IEEE Electronics Packaging and Technology (2015) 1-6 2015 Không
2 BC Evaluation of the creep behavior of lead-free SnAgCuBiNi solder joints using in-situ micro-tensile testing Q.B. Tao, L. Benabou, K.L. Tan, J.M. Morelle, F. Ben-Ouezdou and L. Chassagne 13th International Conf. on Creep and Fracture of Engineering Materials and Structures (2015) 159-162 2015 Không
3 BC Approche multi-échelle de la rupture d’un lliage d’étain pourle brasage en électronique de puissance L. Benabou and Q.B. Tao 22ème Congrès Français de Mécanique (2015) 1 -5 2015 Không
4 BB Determination of representative dimension parameter values of Korean knee joints for knee joint implant design D.S. Kwak, Q.B. Tao, M. Todo, I. Jeon Journal of Engineering in Medicine Vol. 226 (2012) 368-376 2012 Không
5 BC CT reconstruction from a limited number of X-ray projections Q.B. Tao, I. Jeon International Conf. on Science and Technology  (2011) 627-629 2011 Không
6 BC Fast reconstruction of X-ray computerized tomography images based on interpolation method Q.B. Tao, I. Jeon Intl. Conf. on Materials and Reliability  (2011) 1-6 2011 Không
Đinh Hoài Nam
1 BB Design Applications of Synchronized Controller
for Micro Precision Servo Press Machine
Shang-Liang Chen and Hoai-Nam Dinh International Journal of Electrical Energy Vol. 2, No. 1, March 2014 2014 Không
2 BB Synchronous Controller for Dual Servo Motor in Servo Press  Shang Liang Chen *, Dinh Hoai Nam, Nguyen Van Thanh  Applied Mechanics and Materials (Volumes 494-495) 2014 Không
3 BC Study of Dual-Motor for Injection machine with Current Feedback Balance Mechanism    Hoai-Nam Dinh , Zhong-An Hsieh and Shang-Liang Chen Annual Conference on Engineering and
Information Technology
Thg3-14 Không
4 BC Development of Machining Supplier Matching System based on Hybrid Cloud Architecture Shang-Liang Chen, Hoai-Nam Dinh, Sheng-Jhih Fang and Yun-Yao Chen The Fifth International Multi-Conference on Engineering and Technology Innovation 2016 (IMETI2016) 28-Thg10 2016 Không
5 BC A Knowledge-Based System for Machine Selection and Cost Estimation in Metalworking Industry    Shang-Liang Chen, Hoai-nam Dinh, Cheng-Ru Yu and Yin-Ting Chengn The Fifth International Multi-Conference on Engineering and Technology Innovation 2016 (IMETI2016) 28-Thg10 2016 Không
6 BC Synchronized Injection Molding Machine with Servomotors Sheng-Liang Chen, Hoai-Nam Dinh, Van-Thanh Nguyen International Conference on Advanced Technology Innovation 2016 (ICATI2016) 30-Thg6 2016 Không
Võ Như Thành
1 BC Autonomous Vowels Sequence Reproduction of a Talking Robot Using PARCOR Coefficients Vo Nhu Thanh, Hideyuki Sawada Proceedings of International Conference on Electronics, Information and Communication (ICEIC2016) (2016) 14-18 2016 Không
2 BC A Real Time Visualization System for Articulatory Analysis of the Talking Robot Vo Nhu Thanh, Hideyuki Sawada Electrical and Related Engineers Shikoku Section Joint Conference Proceedings (2015) P86 2015 Không
Đặng Phước Vinh
1 BC Development of a Micro Switched Reluctance Motor with Embedded Eddy Current Sensor Da-Cheng Pang, Dang Phuoc Vinh 15th International Conference on Mechatronics Technology 2011 2011 Không
2 BB Effect of the Load Direction on Non-nominal Five-pad Tilting-pad Journal Bearings Phuoc Vinh Dang, Steven Chatterton, Paolo Pennacchi, Andrea Vania Tribology International / SCI Vol. 98 (2016) 197-211 2016 Không
Nguyễn Đăng Trình
1 BB Fault diagnosis for the complex manufacturing system  Nguyen Dang Trinh, Duong Quoc Bao, Eric Zamai, Muhammad Kashif Shahzad Journal of Risk and Reliability 10.1177/1748006X15623089 2016 Không
2 BC Dynamic structure identification of Bayesian network for diagnosis of FMS  Nguyen Dang Trinh, Duong Quoc Bao, Eric Zamai, Muhammad Kashif Shahzad IECON 2014- 40th Annual Conference of the IEEE, Texas, USA 10.1109 (119-125) 2014 Không
3 BC Bayesian network model with dynamic structure identification for real time diagnosis  Nguyen Dang Trinh, Duong Quoc Bao, Eric Zamai, Muhammad Kashif Shahzad 19th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation ** 2014 Không
4 BC Diagnosis in complex system with multiple failure sources  Nguyen Dang Trinh, Duong Quoc Bao, Eric Zamai, Muhammad Kashif Shahzad 10th International Conference on Modeling, Optimization and SIMlation *** 2014 Không
5 BC Control of Mobile Robots by RBF-NN-Reinforcement Controller and RBF-NN-PID Controller Nguyen Dang Trinh, Mizuno Naoki The Japan Society of Mechanical Engineers 60 (164-165) 2011 Không
Lê Hoài Nam
1 BC Experimental comparison between displacements and surface defects measurements applied to planar joint Lê Hoài-Nam, Ledoux Yann, Darnis Philippe, Ballu Alex Proceedings of IMProVe, International conference on Innovative Methods in Product Design, Venise (Italy) 2011 Không
2 BC Evaluation expérimentale de l’enveloppe de la surface des écarts d’une liaison plane Lê Hoài-Nam, Ledoux Yann, Darnis Philippe, Ballu Alex Actes du 12ème Colloque National AIP PRIMECA – Produits, Procédés et Systèmes Industriels: Intégration Réel-Virtuel, Le Mont Dore (France) 2011 Không
3 BC From surface defects of a planar joint to relative displacements and vice versa Lê Hoài-Nam, Ledoux Yann, Ballu Alex Proceedings of the 12th CIRP Conference on Computer Aided Tolerancing, Huddersfield (UK) 2012 Không
4 BB Experimental and theoretical investigations of mechanical joints with form defects Lê Hoài-Nam, Ledoux Yann, Ballu Alex Journal of Computing and Information Science in Engineering Vol. 14, Issue 4 (2014) 2014 Không
CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741