Thông báo về Cuộc thi SV NCKH cấp Trường 2021-2022

In September 9, 2021
1921 Views
 • Mỗi cán bộ, giảng viên không hướng dẫn quá 05 đề tài;
 • Số sinh viên tham gia thực hiện một đề tài không quá 05 người, trong đó phải xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính;
 • Mỗi sinh viên không tham gia quá 02 đề tài;
 • Hạn đăng ký đối với sinh viên và giảng viên Khoa Cơ khí: 16/9/2021;
 • ĐẶC BIỆT: Bên cạnh các đề tài SV NCKH thường niên, Nhà trường sẽ tuyển chọn từ các đề tài tiềm năng đã đăng ký, có khả năng tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ hoàn chỉnh, có tính ứng dụng, sáng tạo, khởi nghiệp cao để ký hợp đồng hỗ trợ kinh phí. Số lượng đề tài tiềm năng chiếm tối đa 15% số lượng đề tài SV NCKH đăng ký;
 • Hội nghị SV NCKH và Triển lãm BKDN Techshow 2022 dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 10/3/2022.
 • Link đăng ký: https://goo.gl/forms/4L0dehxnJ2XjU3sE2
 • Thông tin chi tiết xem thêm tại đây
 • Mọi thắc mắc liên hệ thầy TS. Lê Hoài Nam – 0906309302 – hoaifnam.le@gmail.com
CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
 • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
 • (+84) 236 3842741