Đăng ký ĐATN HK1 năm học 2021-2022

In September 9, 2021
2201 Views

Khoa Cơ khí thông báo đến sinh viên khoá 17C1, 17CDT cũng như các sinh viên trễ hạn đủ điều kiện đăng ký ĐATN đợt học kỳ 1 năm học 2021-2022 về việc đăng ký ĐATN như sau:

  • Sinh viên điền đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin bên trong đường link: https://forms.gle/8fjhUVBQgeLJLZLa6
  • Nếu sinh viên làm một mình thì không cần điền thông tin của SV2.
  • Nếu sinh viên đã có nguyện vọng làm đề tài nào thì điền thông tin, nếu chưa có thì để trống.
  • Nếu sinh viên có đăng ký ĐATN là đề tài SVNCKH mà Khoa triển khai ở học kỳ 1 năm học 2021-2022 hoặc đề tài liên kết với doanh nghiệp thì điền thêm thông tin GVHD, nếu không thì để trống.

Lưu ý:

  • Mỗi nhóm đăng ký không quá 02 SV.
  • Chỉ điền thông tin vào form này 01 lần cho cả nhóm.

Hạn cuối đăng ký ĐATN là 16/9/2021.

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741