Hướng dẫn tổ chức đánh giá lớp HP HK2 và HK hè 2020-2021 theo hình thức trực tuyến

In July 29, 2021
2037 Views

Khoa Cơ khí thông báo đến giảng viên và sinh viên hướng dẫn tổ chức đánh giá lớp học phần học kỳ 2 và học kỳ hè năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến và lịch thi như bên dưới.CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741