Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử đạt chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA

Khoa Cơ khí trân trọng thông báo ngành Kỹ thuật Cơ điện tử đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Trải qua hơn 06 tháng chuẩn bị cho các báo cáo tự đánh giá, đợt đánh giá ngoài ngành Kỹ thuật Cơ điện tử đã được tổ chức vào các ngày 26-30/10/2020 theo hình thức trực tuyến do dịch Covid-19. Đợt đánh giá bao gồm:

  • Các phiên phỏng vấn trực tiếp của các Đánh giá viên AUN-QA đối với các bên liên quan (sinh viên năm 1-2, sinh viên 3-4-5, cựu sinh viên, doanh nghiệp, cán bộ GV, cán bộ hỗ trợ, lãnh đạo Trường – Phòng ban – Khoa) về toàn bộ tình trạng 05 năm gần nhất của Chương trình đào tạo – Đội ngũ cán bộ – Công tác hỗ trợ SV – Cơ sở vật chất – Chất lượng sinh viên đầu vào và đầu ra – Quá trình đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng;
  • Livestream hiện trạng cơ sở vật chất của Trường/Khoa;
  • Livestream các lớp học.

Chứng nhận AUN-QA đối với ngành Kỹ thuật Cơ điện tử sẽ có giá trị trong vòng 05 năm từ ngày 30/11/20020 đến ngày 29/11/2025.

Khoa Cơ khí trân trọng cám ơn sự quan tâm, hỗ trợ hết mình của lãnh đạo/cán bộ/giảng viên Trường Đại học Bách khoa, phiên dịch viên, quý Doanh nghiệp, quý Anh/Chị cựu sinh viên, các em sinh viên trong suốt quá trình thực hiện công tác kiểm định chất lượng AUN-QA ngành Kỹ thuật Cơ điện tử!

Cùng nhìn lại các hình ảnh của đợt đánh giá ngoài AUN-QA ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (nguồn: Trung tâm Học liệu và Truyền thông – Trường Đại học Bách khoa):

Các poster phục vụ cho Đánh giá ngoài AUN-QA ngành Kỹ thuật Cơ điện tử:

Lịch sử khoa Cơ khí và ngành Kỹ thuật Cơ điện tử. Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử được đào tạo lần đầu tiên năm 2001 (tính đến năm 2021 vừa tròn 20 năm).
Mục tiêu – Chuẩn đầu ra và Khung CTĐT ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (MEE). Chương trình đào tạo được thường xuyên cải tiến, cập nhật, bổ sung các môn học – kiến thức mới, phù hợp với xu hướng phát triển hiện tại của công nghiệp.
Quy trình Giảng dạy dựa trên chuẩn đầu (OBE – Outcome Based Education) ra tại Trường Đại học Bách khoa và Quy trình xây dựng Chương trình đào tạo bắt đầu từ Triết lý giáo dục của Nhà trường đến Mục tiêu – Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo đến giảng dạy và đánh giá.
Các hoạt động quan hệ doanh nghiệp và các sân chơi khoa học kỹ thuật của sinh viên Khoa Cơ khí. Tại ngành Kỹ thuật Cơ điện tử, sinh viên được đi kiến tập ở năm 1, thực tập tại các doanh nghiệp ở các năm 3-4, có nhiều cơ hội thực hiện các đề tài tại doanh nghiệp, giải quyết các vấn đề thực tế mà doanh nghiệp đang gặp phải. Kết quả của hoạt động quan hệ doanh nghiệp là số lượng đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cũng như giảng viên của ngành tăng lên rõ rệt theo từng năm, các phòng thí nghiệm hiện đại được Nhà trường đầu tư và doanh nghiệp tài trợ, sinh viên Cơ điện tử đạt được nhiều giải thưởng khoa học – công nghệ – khởi nghiệp. Một hoạt động tạo nên thương hiệu Cơ khí là cuộc thi Minirobocon được tổ chức thường niên.
Các hoạt động thể thao, văn nghệ, ngoại khoá hướng đến cộng đồng của sinh viên Khoa Cơ khí. Có thể kể đến các giải bóng đá – bóng chuyền, hội trại, Minirobocon, sinh viên nghiên cứu khoa học, Mùa hè Xanh, Xuân tình nguyện, khoá học Các dự án kỹ thuật phục vụ cộng đồng sử dụng Tư duy thiết kế để tạo ra các sản phẩm giải quyết các vấn đề mà cộng đồng gặp phải, các hoạt động sinh viên với khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
Các kết quả khảo sát việc làm sau 01 năm tốt nghiệp của sinh viên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử cho thấy mức thu nhập của kỹ sư ngành Kỹ thuật Cơ điện tử tăng qua từng năm. Kỹ sư Cơ điện tử có mặt trong hầu hết các doanh nghiệp lớn ở miền Trung và nước, tư nhân cũng như nước ngoài và thậm chí là tự khởi nghiệp.
CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741