Thư ngỏ 45 năm

In October 9, 2020
1804 Views

Khoa Cơ khí kính mời các Anh/Chị cựu sinh viên, học viên cập nhật thông tin tại link sau.

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741