Đồ án tốt nghiệp HK1 2020-2021

In September 6, 2020
491 Views

SV liên hệ với GVHD để biết cách thức làm ĐATN (trước mắt là: thống nhất tên đề tài, làm đề cương, viết phần tổng quan…) theo hình thức email, nhắn tin… trong tình hình chưa đi học vì dịch Covid19.
Thời gian làm ĐATN: 07/09 – 19/12/2020.
Danh sách làm ĐATN: Xem tại đây

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741