Cập nhật thông tin cựu sinh viên Khoa Cơ khí

In August 4, 2020
819 Views

Kính chào các Anh/Chị Cựu sinh viên,
Để tiện việc liên lạc các Cựu sinh viên Khoa Cơ khí qua từng thời kỳ, cũng như làm cầu nối, đầu mối để trao đổi thông tin hỗ trợ lẫn nhau. Khoa Cơ khí kính đề nghị các Anh/Chị Cựu sinh viên các khóa cập nhật thông tin của từng thành viên vào Google Sheet theo từng khóa.
Trân trọng!

Khóa 75C: Cập nhật tại đây
Khóa 76C: Cập nhật tại đây
Khóa 77C: Cập nhật tại đây
Khóa 78C: Cập nhật tại đây
Khóa 79C: Cập nhật tại đây
Khóa 80C: Cập nhật tại đây
Khóa 81C: Cập nhật tại đây
Khóa 82C: Cập nhật tại đây
Khóa 83C: Cập nhật tại đây
Khóa 84C: Cập nhật tại đây
Khóa 85C: Cập nhật tại đây
Khóa 86C: Cập nhật tại đây
Khóa 87C: Cập nhật tại đây
Khóa 88C: Cập nhật tại đây
Khóa 89C: Cập nhật tại đây
Khóa 90C: Cập nhật tại đây
Khóa 91C: Cập nhật tại đây
Khóa 92C: Cập nhật tại đây
Khóa 93C: Cập nhật tại đây
Khóa 94C: Cập nhật tại đây
Khóa 95C: Cập nhật tại đây
Khóa 96C: Cập nhật tại đây
Khóa 97C: Cập nhật tại đây
Khóa 98C: Cập nhật tại đây
Khóa 99C: Cập nhật tại đây
Khóa 00C: Cập nhật tại đây
Khóa 01C: Cập nhật tại đây
Khóa 02C: Cập nhật tại đây
Khóa 03C: Cập nhật tại đây
Khóa 04C: Cập nhật tại đây
Khóa 05C: Cập nhật tại đây
Khóa 06C: Cập nhật tại đây
Khóa 07C: Cập nhật tại đây
Khóa 08C: Cập nhật tại đây
Khóa 09C: Cập nhật tại đây
Khóa 10C: Cập nhật tại đây
Liên thông ngoài trường (Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên, TP. HCM): Cập nhật tại đây
Tại chức từ khóa 1C – 20C: Cập nhật tại đây
Tại chức từ khóa 21C – 33C1DE: Cập nhật tại đây
Cao học từ khóa 1C – 8C: Cập nhật tại đây
Cao học từ khóa 9C – 16C: Cập nhật tại đây

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741