Đồ án tốt nghiệp đợt tháng 2 năm học 2019-2020

In February 18, 2020
471 Views

Nhà trường thống nhất giao cho SV làm từ tuần này, thông qua hình thức online, nhắn tin, email… Danh sách sinh viên được làm ĐATN trong đợt này.

TTHọ và tênLớpTên đề tàiGiáo viên hướng dẫnGhi chú
1Hà Tấn Nguyên14C1A ThS. Trần Ngọc Hải0905026649; tnhai@dut.udn.vn
2Ngô Mậu Đạt14C1VA PGS.TS. Lưu Đức Bình0914015014; ldbinh@dut.udn.vn
3Huỳnh Ngọc Diện15C1A PGS.TS. Lưu Đức Bình 
4Nguyễn Đô15C1A TS. Đỗ Lê Hưng Toàn0906180814; dlhtoan@dut.udn.vn
5Nguyễn Phước Huy15C1A TS. Đỗ Lê Hưng Toàn 
6Nguyễn Văn Linh15C1A TS. Đỗ Lê Hưng Toàn 
7Nguyễn Thế Ngà15C1A TS. Nguyễn Phạm Thế Nhân0905969475; thenhanbk@gmail.com
8Trần Văn Phước15C1A TS. Nguyễn Phạm Thế Nhân 
9Nguyễn Hữu Phương15C1A TS. Nguyễn Phạm Thế Nhân 
10Trần Quốc Vũ15C1A ThS. Trần Ngọc Hải 
11Nguyễn Đức Lộc15C1B TS. Tào Quang Bảng0905557002; tqbang@dut.udn.vn
12Trần Quốc Thiệu15C1B TS. Tào Quang Bảng 
13Nguyễn Xuân Thương15C1C TS. Tào Quang Bảng 
14Trần Phúc Chiến15C1C PGS.TS. Đinh Minh Diệm0914038856; dmdiem@dut.udn.vn
15Nguyễn Văn Mạnh15C1VA PGS.TS. Đinh Minh Diệm 
16Nguyễn Tiến Thành15C1VA PGS.TS. Đinh Minh Diệm 
17Trần Quang Hiếu14CDT2 TS. Đặng Phước Vinh0908217415; dpvinh@dut.udn.vn
18Phạm Hữu Cường15CDT1 TS. Đặng Phước Vinh 
19Huỳnh Xuân Hoàng15CDT1 TS. Ngô Thanh Nghị0905872213; ntnghi@dut.udn.vn
20Đinh Văn Hợp15CDT1 TS. Ngô Thanh Nghị 
21Lâm Gia Linh15CDT1 TS. Đỗ Thế Cần0907971768; dtcan@dut.udn.vn
22Hồ Hoàng Long15CDT1 TS. Đỗ Thế Cần 
23Phan Minh Quang15CDT1 TS. Võ Như Thành0903532083; vnthanh@dut.udn.vn
24Lê Thanh Thảo15CDT1 TS. Võ Như Thành 
25Phan Xuân Bằng15CDT2 TS. Lê Hoài Nam0906309302; lehoainam@dut.udn.vn
26Phan Hoằng Hảo15CDT2 TS. Lê Hoài Nam 
* SV liên hệ với GVHD để biết cách thức làm ĐATN (trước mắt là: thống nhất tên đề tài, làm đề cương, viết phần tổng quan…) theo hình thức email, nhắn tin… trong tình hình chưa đi học trở lại này.
* Thời gian làm ĐATN: 17/02 – 30/05/2019
CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741