Thống kê việc làm đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2018

Nhằm phục vụ công tác đảm bảo chất lượng trong thời gian tới, Khoa Cơ khí đã tiến hành khảo sát việc làm sau 01 năm tốt nghiệp đối với các sinh viên của hai ngành Công nghệ Chế tạo máy và Kỹ thuật Cơ điện tử tốt nghiệp năm 2018. Kết quả khảo sát cụ thể như sau:

  • Ngành Công nghệ Chế tạo máy:
  • Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử:

Khoa Cơ khí trân trọng cám ơn các cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2018 đã dành thời gian phản hồi khảo sát.

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741