Thông báo về Cuộc thi SV NCKH cấp Trường 2019-2020

In August 22, 2019
916 Views

Khoa Cơ khí thông báo về cuộc thi SV NCKH cấp Trường năm học 2019-2020:

  • Mỗi cán bộ, giảng viên không hướng dẫn quá 05 đề tài;
  • Số sinh viên tham gia thực hiện một đề tài không quá 05 người, trong đó phải xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính;
  • Mỗi sinh viên không tham gia quá 02 đề tài;
  • Hạn đăng ký đối với sinh viên và giảng viên Khoa Cơ khí: 29/08/2019
  • Hội nghị SV NCKH và Triển lãm BKDN Techshow 2020 dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 12/2019 đến tháng 01/2020.
  • Link đăng ký: https://goo.gl/forms/4L0dehxnJ2XjU3sE2
  • Thông tin chi tiết xem thêm tại đây
  • Mọi thắc mắc liên hệ thầy TS. Lê Hoài Nam – 0906309302 – hoaifnam.le@gmail.com
CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741