Khoa Cơ khí tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019

In July 7, 2019
1035 Views

Khoa Cơ khí thông báo tuyển dụng viên chức:

  • 01 giảng viên Bộ môn Cơ điện tử
  • 01 giảng viên Bộ môn Chế tạo máy
  • 01 giảng viên Bộ môn Công nghệ vật liệu

Tiêu chuẩn chung: Xem chi tiết ở link đính kèm bên dưới.
Tiêu chuẩn bổ sung:

  • Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp Thạc sỹ ở nước ngoài
  • Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh

Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình gửi hồ sơ xem chi tiết tại đây

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741