Thông báo về Hội nghị SV NCKH cấp Khoa năm học 2018-2019

In April 18, 2019
436 Views
Khoa Cơ khí thông báo thời gian tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa Cơ khí năm học 2018-2019 như sau:
  • Thời gian: 7h30 ngày 09/5/2019
  • Địa điểm (dự kiến): Phòng khách quốc tế khu A (Hội nghị) và Sảnh khu A khoa Hóa (Triển lãm sản phẩm)
  • Các đề tài tham gia Hội nghị cấp Khoa có 05 phút để trình bày slide, 02 phút trả lời các câu hỏi của BGK.

Thời hạn nộp bài báo khoa học trước ngày 05/5/2019, gửi về email: hoaifnam.le@gmail.com. Mẫu bài báo học có thể tải tại đây

Khoa Cơ khí đề nghị các nhóm đề tài sinh viên NCKH khẩn trương hoàn thành đề tài, viết bài báo khoa học đúng hạn để Hội nghị được diễn ra thành công tốt đẹp.

Danh mục các đề tài sinh viên NCKH: Xem tại đây

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741