Đăng ký thực tập tốt nghiệp khóa 15C

In March 20, 2019
446 Views

Để chuẩn bị tốt đợt Thực tập tốt nghiệp cuối khóa của sinh viên các lớp 15C1 và 15CDT. Ban Chủ nhiệm Khoa đề nghị sinh viên thực hiện các việc sau:

  • Sinh viên đăng ký theo nhóm thực tập cho thầy Nguyễn Phúc Nghĩa – Giáo vụ hoặc Cô Ngọc – Văn thư tại văn phòng Khoa Cơ khí vào tất cả các buổi làm việc trong tuần.
  • Sinh viên đã có địa điểm thực tập tốt nghiệp thì cần cung cấp thông tin và các giấy tờ sau cho thầy Nguyễn Phúc Nghĩa hoặc Cô Ngọc:
    • Thông tin của nơi đăng ký thực tập gồm: Tên Công ty, địa chỉ Công ty đến thực tập.
    • Giấy xác nhận tiếp nhận cho sinh viên đến thực tập của Công ty hoặc Nhà máy (mẫu xác nhận SV liên hệ Cô Ngọc để tham khảo).

Thời gian đăng ký nhóm và cung cấp thông tin địa điểm thực tập đến hết ngày 06/05/2019. Các sinh viên còn lại sẽ được Khoa tự phân công Giáo viên hướng dẫn và địa điểm thực tập.

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741