Đăng ký làm ĐATN cho sinh viên khóa 14C

In January 17, 2019
478 Views

Theo chủ trương của Khoa để đảm bảo có kết quả tốt trong việc làm ĐATN cuối khóa thì sinh viên cần đăng ký làm đồ án tốt nghiệp tại phòng Giáo vụ hoặc tại cô Ngọc văn thư khoa:

  • Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký một đề tài,  nếu đề tài làm nhóm thì không được quá 02 sinh viên trong một nhóm;
  • Sinh viên nào không đăng ký thì Khoa sẽ chủ động phân công;
  • Bản đăng ký của các lớp phải được gửi về văn phòng Khoa trước ngày 24/01/2019.

Trên cơ sở nguyện vọng của sinh viên Ban chủ nhiệm Khoa sẽ lập phương án phân công và sẽ dán danh sách làm ĐATN tại các bảng thông báo ở Bộ môn.

Thời gian nhận đề tài tốt nghiệp: Ngày 11/02/2019

Thông tin chi tiết sinh viên xem tại đây.

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741