Thông báo về việc báo cáo thực tập tốt nghiệp Khóa 14C

In January 8, 2019
480 Views

Khoa Cơ khí thông báo đến sinh viên về thời gian và địa điểm báo cáo Thực tập tốt nghiệp như sau:

  • Thời gian nộp báo cáo: ngày 21/01/2019;
  • Địa điểm nộp: Sinh viên tự liên hệ và nộp báo cáo cho Giáo viên hướng dẫn thực tập. Sinh viên nộp cuốn báo cáo có đóng bìa mềm và phiếu nhận xét (Phiếu nhận xét cần có đóng dấu, xác nhận của trường đơn vị nơi sinh viên thực tập);
  • Sinh viên liên hệ với cô Ngọc văn thư khoa để ký tên vào bảng điểm thực tập.
CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741