TB về cuộc thi SV NCKH cấp Trường và cấp Đoàn trường năm học 2018-2019

In September 26, 2018
1293 Views

Khoa Cơ khí thông báo về 02 cuộc thi SV NCKH cấp Trường và cấp Đoàn trường như sau:

1. Cấp Trường Đại học Bách khoa:

 • Mỗi cán bộ, giảng viên không hướng dẫn quá 05 đề tài;
 • Số sinh viên tham gia thực hiện một đề tài không quá 05 người, trong đó phải xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính;
 • Mỗi sinh viên không tham gia quá 02 đề tài.
 • Hạn đăng ký đối với sinh viên và giảng viên Khoa Cơ khí: 10/10/2018
 • Link đăng ký: https://goo.gl/forms/4L0dehxnJ2XjU3sE2
 • Thông tin chi tiết xem thêm tại đây

2. Cấp Đoàn trường:

 • Các đề tài được Hội Đồng xét duyệt sẽ được hỗ trợ kinh phí thực hiện (dự kiến tối thiểu 2,5tr/đề tài).
 • Thời gian thực hiện: từ tháng 10/2018-26/03/2019
 • Chủ đề: Building Smart City (bao gồm tất cả khối nghành của DUT). Các đề tài được mở rộng cho các topic về thiết kế bền vững, kết cấu thông minh, vật liệu thông minh, tự động hóa cho thành phố, IoT, Start-up, sản phẩm phục vụ môi trường, cộng đồng…
 • Các biểu mẫu hồ sơ đăng ký xem tại đây
 • Các mốc thời gian quan trọng:
  • Phát động cuộc thi: 10/09/2018
  • Các nhóm nghiên cứu nộp Bản ý tưởng đề tài nghiên cứu05/10/2018 
  • Thông báo kết quả sơ tuyển: 15/10/2018 (Chọn 15 đề tài xuất sắc nhất)
 • Các bản đăng ký nộp tại văn phòng đoàn A139.
 • Thông tin chi tiết về kinh phí hỗ trợ, cơ cấu giải thưởng xem thêm tại đây

Lưu ý: Các đề tài có thể đăng ký tham gia cả hai cuộc thi miễn đủ các điều kiện, tiêu chí mà BTC mỗi cuộc thi đặt ra.

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
 • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
 • (+84) 236 3842741