Khóa học thực nghiệm Yokohama National University

In August 22, 2018
1249 Views

Khoa Cơ khí thông báo đến sinh viên thông tin về Khóa học thực nghiệm do Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN phối hợp với Trường Đại học Quốc gia Yokohama (YNU) tổ chức:

 • Khóa học gồm 02 nhóm song song:
  • Lớp A (big class): Lớp học thực nghiệm trên bộ dụng cụ thí nghiệm cơ khí
  • Lớp B (small class): Cánh tay robot
 • Yêu cầu: Giao tiếp và nghe hiểu tiếng Anh
 • Thời gian: 24/9/2018
 • Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN (địa điểm cụ thể sẽ thông báo đến sinh viên được chọn)
 • Số lượng sinh viên: 15
 • Link đăng ký và thông tin chi tiết về lớp học: https://goo.gl/forms/Pf0dNednivmD9t8q2

 

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
 • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
 • (+84) 236 3842741