Học bổng thạc sỹ Trường Đại học Montreal – Canada

In April 12, 2018
980 Views

Tuần tới sẽ có Giáo sư đến từ trường Đại học Montreal, Canada đến thăm và phỏng vấn các sinh viên cho chương trình học Thạc sĩ tại trường Đại học này.

Thông tin như sau:

  • Học bổng: $16,000/năm
  • Yêu cầu: CV tiếng anh + Ngoại ngữ Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp
  • Ngành học: Công nghệ Hàn
  • Thời gian và địa điểm phỏng vấn: Tuần sau (lịch cụ thể sẽ được cập nhật sau)

Các sinh viên quan tâm hoặc có thắc mắc vui lòng gửi CV qua e-mail thầy Tào Quang Bảng tqbang@dut.udn.vn để được thông báo thông tin về thời gian, địa điểm.

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741