Học bổng khuyến khích học tập HKI năm học 2017-2018 (dự kiến)

In March 20, 2018
1159 Views

Phòng Công tác sinh viên gửi danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017-2018 (dự kiến),  sinh viên xem và có thắc mắc về học bổng thì phản hồi về phòng Công tác sinh viên trước 15h chiều thứ 5 ngày 22/3/2018.

Danh sách download tại đây.

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741