TB tiếp nhận hồ sơ xét học bổng khuyến khích học tập HKI năm học 2017-2018

In March 2, 2018
883 Views

Khoa Cơ khí thông báo Tiếp nhận hồ sơ xét học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 1 năm học 2017-2018. Chi tiết xem ở dưới hoặc tải tại đây.

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741