Thông báo đăng ký làm ĐATN khóa 13C1 và 13CDT

In January 5, 2018
736 Views

Khoa Cơ khí thông báo về việc đăng ký làm ĐATN khóa 13C1 và 13CDT như sau:

  • Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký một đề tài, nếu đề tài làm nhóm thì không được quá 02 sinh viên trong một nhóm.
  • Sinh viên nào không đăng ký thì Khoa sẽ chủ động phân công.
  • Bản đăng ký của các lớp (do lớp trưởng tổng hợp) phải được gửi về văn phòng Khoa trước ngày 15/01/2018.
  • Thông báo và mẫu danh sách đăng ký làm đồ án tốt nghiệp có thể tải tại đây.
CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741