Thông báo về cuộc thi sinh viên NCKH 2017-2018

In January 2, 2018
997 Views

Khoa Cơ khí thông báo về Cuộc thi sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017 như sau:

  • Theo quy định của Trường (xem chi tiết ở thông báo đính kèm bên dưới):
    • Mỗi cán bộ, giảng viên không được hướng dẫn quá 05 đề tài.
    • Số sinh viên tham gia thực hiện một đề tài không quá 05 người, trong đó phải xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính.
    • Mỗi sinh viên không tham gia quá 02 đề tài.

Khoa Cơ khí đề nghị các sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học liên hệ thầy hướng dẫn và điền vào form (link đăng ký) trước ngày 13/01/2018 để Khoa tổng hợp gửi cho Trường.

Thông báo chi tiết về cuộc thi xem ở dưới hoặc tải tại đây.

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741