DS học bổng khuyến khích học tập HK2 năm học 2016-2017

In October 28, 2017
1295 Views

Khoa Cơ khí thông báo Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 2 năm học 2016-2017. Chi tiết xem ở dưới hoặc tải tại đây.

 

 

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741