DS nhận học bổng khuyến học HKII 2016-2017

In September 30, 2017
1044 Views

Khoa Cơ khí thông báo danh sách sinh viên khoa Cơ khí nhận học bổng khuyến học học kỳ 2 năm học 2016-2017. Chi tiết xem ở dưới hoặc tải tại đây.

LIÊN HỆ: VĂN PHÒNG KHOA CƠ KHÍ, A219
  • 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
  • (+84) 236 3842741