DS nhận học bổng khuyến học HKII 2016-2017

In September 30, 2017
1333 Views

Khoa Cơ khí thông báo danh sách sinh viên khoa Cơ khí nhận học bổng khuyến học học kỳ 2 năm học 2016-2017. Chi tiết xem ở dưới hoặc tải tại đây.

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741