Thống kê việc làm đối với SV khoa Cơ khí tốt nghiệp năm 2016

Nhằm phục vụ công tác đảm bảo chất lượng trong thời gian tới, Khoa Cơ khí đã tiến hành khảo sát việc làm sau 01 năm tốt nghiệp đối với các sinh viên của hai ngành Công nghệ Chế tạo máy và Kỹ thuật Cơ điện tử tốt nghiệp năm 2016. Kết quả khảo sát cụ thể như sau:

  • Đối với ngành Công nghệ Chế tạo máy:

  • Đối với ngành Kỹ thuật Cơ điện tử:

Khoa Cơ khí trân trọng cám ơn các cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2016 đã dành thời gian phản hồi khảo sát.

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741