TB tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng khuyến khích học tập HKII 2016-2017

In September 13, 2017
1399 Views

Khoa Cơ khí thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017 như sau:

 • Điều kiện xét, cấp học bổng khuyến khích học tập 
  • Số tín chỉ đăng ký học lần 1 >= 14 tín chỉ;
  • Kết quả tất cả các học phần (kể cả các học phần học lại) >= 5.0 (thang điểm 10);
  • Kết quả đánh giá rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên;
  • Điểm trung bình chung học bổng đạt từ 7.0 trở lên;
 • Thời gian và địa điểm tiếp nhận minh chứng:
  • Sinh viên nộp hồ sơ xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017 về phòng Công tác sinh viên  (A321) gặp chuyên viên Đào Thị Hương Duyên.
  • Thời gian tiếp nhận: từ ngày 12/9/2017 đến 15h00 ngày 22/9/2017 (Sau thời gian trên phòng Công tác sinh viên không giải quyết).

Thông tin chi tiết xem thêm ở dưới:

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
 • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
 • (+84) 236 3842741