Cuộc thi SV NCKH thành phố Đà Nẵng năm 2017

By admin
In June 6, 2017
359 Views

Khoa Cơ khí thông báo đến các bạn sinh viên thông tin về Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2017. Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi xem chi tiết ở dưới. Bản đăng ký tham gia cuộc thi có thể tải tại đây.

Kế hoạch:

Thể lệ:

LIÊN HỆ: VĂN PHÒNG KHOA CƠ KHÍ, A219
  • 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
  • (+84) 236 3842741