Thông báo liên quan đến Đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2016-2017

In May 24, 2017
679 Views

Nhà trường vừa ban hành Công văn số 1073/ĐHBK-ĐT ngày 24/5/2017, về việc điều chỉnh áp dụng một số điểm liên quan đến đồ án tốt nghiệp đại học ở HK2, năm học 2016-2017.

  • Đối với sinh viên:
    • Thuyết minh đồ án tốt nghiệp in 2 mặt trên giấy A4, thuyết minh không nhất thiết phải đóng bìa cứng, in chữ nhũ. Trường hợp sinh viên đã in một mặt, đóng bìa cứng chữ nhũ thì không phải in lại/đóng lại thuyết minh (theo Quy định 209/QĐ-ĐHBK ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Trường).
  • Đối với giảng viên:
    • Thay thế 03 biểu mẫu Nhận xét của người hướng dẫn, Nhận xét của người phản biện, Phiếu chấm điểm dành cho các thành viên Hội đồng. Xem tại phụ lục công văn bên dưới hoặc tải về từ htpp://daotao.dut.udn.vn/CB (ở phần trợ giúp, biểu mẫu).
    • Lưu chiểu đồ án tốt nghiệp: Trong khi chờ đợi Trung tâm Học liệu và Truyền thông tổ chức việc lưu trữ, các đơn vị tạm thời lưu đồ án tốt nghiệp của sinh viên tại Bộ môn/ Khoa cho đến khi có kế hoạch thông báo của Trung tâm.

Xem chi tiết công văn tại đây.

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741