Yêu cầu đóng học phí

In April 18, 2017
692 Views
Nội dung thông báo tại http://daotao.dut.udn.vn/sv ngày 17/04:
Nhà trường yêu cầu sinh viên nợ học phí phải đến thanh toán tại phòng Kế hoạch Tài chính trước ngày 25/04/2017. Sau ngày 25/04/2017, SV chây ỳ không đóng học phí sẽ phải nhận hình thức kỷ luật Khiển trách. Danh sách SV cần phải thanh toán học phí:
  • Các SV có tài khoản tại NH Đông Á nhưng đã không chuyển khoản trong đợt thu ngày 13-14/04: xem tại đây;
  • Các SV không có tài khoản tại NH Đông Á và chưa đóng học phí: xem tại đây;
  • Các SV thuộc các lớp chất lượng cao khóa 2015 và 2016 (2 danh sách này lập ngày 11/04/2017)
CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741