Nhập thông tin Đồ án tốt nghiệp HKII 2016-2017

In April 14, 2017
772 Views

Khoa Cơ khí thông báo cho sinh viên đang làm Đồ án tốt nghiệp ở học kỳ này thuộc khoa quản lý:

  • Trước ngày 18/4/2017, nhập thông tin về Đồ án tốt nghiệp (tên đề tài, giảng viên hướng dẫn, loại đề tài do cá nhân hay nhóm sinh viên thực hiện) vào “Hệ thống thông tin sinh viên” (http://daotao.dut.udn.vn/SV);
  • Ở tuần cuối cùng của thời gian làm Đồ án tốt nghiêp (ngày 15-21/5/2017): Nhập tóm tắt đề tài Đồ án tốt nghiệp vào “Hệ thống thông tin sinh viên”.

Chi tiết tải tại đây.

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741