Thông báo về Cuộc thi SV NCKH năm học 2016 – 2017

In April 4, 2017
909 Views

Khoa Cơ khí thông báo một số nội dung về Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2016 – 2017 như sau:

  • Các nhóm sinh viên đăng kí trong danh sách đính kèm bên dưới (hoặc tải tại đây) nhanh chóng hoàn thành các nội dung nghiên cứu và làm các báo cáo theo mẫu dưới đây:
    • Báo cáo kết quả đề tài sinh viên: Tải mẫu tại đây
    • Bài báo khoa học SV (dùng để đóng tập kỷ yếu SV NCKH năm học 2016 – 2017): Tải mẫu tại đây
  • Thời gian tổ chức Hội nghị SV NCKH cấp khoa dự kiến vào lúc ngày 28/4/2017
  • Thời gian tổ chức Hội nghị SV NCKH cấp Trường dự kiến tổ chức vào ngày 20/5/2017
  • Triển lãm khoa học và công nghệ BKDN Techshow 2017 sẽ được tổ chức trong hai ngày 19-20/5/2017

Danh mục đề tài SV NCKH năm học 2016 – 2017:

Thông báo Triển khai Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2016 – 2017:

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741