Furukawa Electric tuyển dụng

In April 1, 2017
1036 Views

Thông báo tuyển dụng của công ty Furukawa Electric, thông tin chi tiết xem ở file đính kèm (hoặc tải tại đây)

 

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741