Thông báo về tình hình đăng ký của SV khóa 2016

In December 26, 2016
999 Views

Khoa Cơ khí thông báo đến khóa 2016 (bao gồm các lớp 16C1A, 16C1B, 16CDT1, 16CDT2) tình hình đăng ký học cho học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 như sau (xem tại đây hoặc xem danh sách ở dưới):

  • Có 11 sinh viên hoàn toàn không đăng ký: Các sinh viên thuộc diện này phải đăng ký học, nếu không sẽ bị buộc thôi học (XEM HẠN CHÓT TRONG LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO Ở BÊN DƯỚI)
  • Có 1 sinh viên đăng ký 4 học phần (có thể SV không biết thao tác, hoặc không biết cần phải đăng ký học phần nào, hoặc học yếu nên chọn đăng ký ít): Cần đăng ký từ 5 học phần trở lên (không quá 8 học phần) hoặc liên hệ gấp với Giảng viên chủ nhiệm để được tư vấn
  • Có 34 sinh viên đăng ký quá nhiều (9 học phần): Các sinh viên cần cân nhắc vì kỳ 2 năm học thứ nhất thời gian ngắn, việc đăng ký nhiều có thể dẫn đến kết quả học tập không tốt

Việc đăng ký học của khóa 2016 đã được thông báo tại trang chủ của Phòng Đào tạo, cụ thể như sau:

  • Lịch đăng ký học học kỳ 2 năm học 2016-2017 của khóa 2016 chính quy: tại đây. Từ ngày 25/12: đăng ký Giáo dục thể chất;
  • Giải thích & hướng dẫn sinh viên khóa 2016: tại đây.
  • Học phần “Nhập môn ngành” phải đăng ký trước. SV cần lưu ý đặc biệt khi quyết định không đăng ký đủ số học phần theo tiến độ thiết kế của chương trình đào tạo;
  • Các học phần: “Giáo dục thể chất”, “Giải tích”, “Xác xuất thống kê”, “Pháp luật đại cương”, “TN Vật lý”, “Nguyên lý cơ bản của CN Mac-Lênin”, “Đường lối CM của ĐCSVN”, “Tư tưởng HCM”, “Môi trường”, “Anh văn” được mở lớp trong cả 2 học kỳ I và II hàng năm.

Khoa Cơ khí đề nghị sinh viên khóa 2016 đọc kỹ Lịch đăng ký học và Hướng dẫn đăng ký của Phòng Đào tạo để việc đăng ký hoàn thành đúng hạn, không gây ảnh hưởng đến việc học.

Đề nghị lớp trưởng các khóa 2016 thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 2016.

Tình trạng đăng ký học khóa 2016:

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741