Heineken Vietnam tuyển dụng

In November 22, 2016
1461 Views

Thông báo tuyển dụng của Heineken Vietnam, thông tin chi tiết xem ở file đính kèm (hoặc tải tại đây)

 

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741