Heineken Vietnam tuyển dụng

In November 22, 2016
1097 Views

Thông báo tuyển dụng của Heineken Vietnam, thông tin chi tiết xem ở file đính kèm (hoặc tải tại đây)

 

LIÊN HỆ: VĂN PHÒNG KHOA CƠ KHÍ, A219
  • 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
  • (+84) 236 3842741