TB tuyển dụng viên chức

In November 6, 2016
1089 Views

Khoa Cơ khí thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2016 như sau:

  • 01 giảng viên bộ môn Cơ điện tử
  • 01 giảng viên bộ môn Chế tạo máy
  • Tiêu chuẩn xem thêm file đính kèm

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741