TB triệu tập cán bộ lớp tham dự buổi phổ biến các quy định mới về CTSV

In October 31, 2016
639 Views

Nhằm mục đích phổ biến các thông tư, quy định mới về công tác sinh viên, Nhà trường thông báo triệu tập sinh viên tham dự buổi phổ biến các quy định về công tác sinh viên năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

  • Thời gian: 14h00 ngày 05/11/2016
  • Địa điểm: Hội trường F
  • Thành phần: Ban các sự các lớp sinh viên (lớp trưởng, lớp phó)
  • Yêu cầu: trang phục học đường, lịch sự

Khoa Cơ khí đề nghị Ban cán sự các lớp tham gia đầy đủ, đúng giờ.

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741