Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của SV về học phần HKI năm học 2016 – 2017

In October 25, 2016
703 Views

Khoa Cơ khí thông báo về Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về học phần HKI năm học 2016 – 2017 như sau:

  • Trong vòng 02 tuần trước khi kết thúc lớp học phần, sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân tại website: http://daotao.dut.udn.vn/ca để đánh giá. Thời gian kết thúc việc đánh giá: 01 ngày trước khi thi cuối kỳ của lớp học phần.
  • Sinh viên không hoàn thành đánh giá lớp học phần nào thì phải chờ đến cuối thời hạn công bố điểm của toàn trường mới có thể xem điểm của lớp học phần tương ứng.

Đề nghị lớp trưởng các lớp thông báo đến sinh viên để thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian.

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741