Cuộc thi NCKH sinh viên năm học 2016-2017

In October 13, 2016
812 Views

Khoa Cơ khí thông báo về Cuộc thi sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017 như sau:

  • Theo quy định của Trường (xem chi tiết ở thông báo đính kèm bên dưới):
    • Mỗi cán bộ, giảng viên không được hướng dẫn quá 05 đề tài.
    • Số sinh viên tham gia thực hiện một đề tài không quá 05 người, trong đó phải xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính.
    • Mỗi sinh viên không tham gia quá 02 đề tài.

Khoa Cơ khí đề nghị các sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học điền vào form (tải tại đây) và gửi file mềm về cán bộ, giảng viên hướng dẫn tổng hợp và xét chọn ra 05 đề tài.

Cán bộ, giảng viên gửi file mềm tổng hợp các đề tài do mình hướng dẫn cho thầy Lê Hoài Nam theo email: hoaifnam.le@gmail.com trước ngày 21/10/2016 để tổng hợp gửi cho phòng KHCN&HTQT.

Thông báo chi tiết về cuộc thi:

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741