DS dự kiến SV được cấp học bổng khuyến khích học tập HK2 năm học 2015-2016

In September 27, 2016
908 Views

Phòng Công tác sinh viên tiếp nhận các ý kiến phản hồi của sinh viên về học bổng khuyến khích học tập đến 15h00 ngày 01/10/2016. Sau thời gian trên Phòng Công tác sinh viên sẽ không giải quyết bất cứ yêu cầu nào về học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2015-2016.

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741