TB tiếp nhận minh chứng cộng điểm ưu tiên và đơn xin xét, cấp học bổng khuyến khích học tập HK II 2015-2016

In September 1, 2016
1756 Views

Thông báo của Phòng Công tác sinh viên về việc tiếp nhận đơn xin xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với những sinh viên không đủ điều kiện xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2015-2016 (chi tiết xem file đính kèm).

Sinh viên nộp bổ sung minh chứng cộng điểm ưu tiên và đơn xin xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2015-2016 về phòng Công tác sinh viên (A132) gặp CV. Đới Phương Thanh.

Thời gian tiếp nhận: từ ngày 29/8/2016 đến 15h00 ngày 8/9/2016.

TB_TNMC_HOC_BONG_KKHT_HKII_2015-2016

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741