Thông báo lấy ý kiến phản hồi SV về lớp học phần HKII 2015 – 2016

In April 14, 2016
587 Views

Khoa Cơ khí thông báo V/v lấy ý kiến phản hồi sinh viên về lớp học phần học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 như sau:

  • Trong vòng 02 tuần trước khi kết thúc lớp học phần, sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân tại website http://daotao.dut.udn.vn/ca để đánh giá
  • Sinh viên không hoàn thành đánh giá lớp học phần thì phải chờ đến cuối thời hạn công bố điểm của toàn trường mới xem được điểm của lớp học phần tương ứng.

Đề nghị các sinh viên khoa Cơ khí nghiêm túc thực hiện.

Xem thêm công văn:

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741