Giảng viên khoa Cơ khí tham dự hội thảo CDIO

In February 25, 2016
1343 Views

Ngày 23 và 24/02/2016, 02 giảng viên khoa Cơ khí đã tham gia “Hội thảo CDIO 1” do các chuyên gia đến từ trường Bách khoa Singapore (Singapore Polytechnic). Đây là hội thảo về cải cách và xây dựng chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO.

CDIO, viết tắt của Conceive (Hình thành ý tưởng) – Design (Thiết kế) – Implement (Triển khai) – Operate (Vận hành), là một mô hình về cải cách giáo dục kỹ thuật, bao gồm 12 tiêu chuẩn, giúp chúng ta trả lời hai câu hỏi trọng tâm của giáo dục kỹ thuật [1]:

  • Sinh viên kỹ thuật nên đạt được các kiến thức, kỹ năng, thái độ toàn diện nào khi rời khỏi trường đại học, và đạt được ở trình độ năng lực nào ?
  • Làm thế nào để chúng ta có thể làm tốt hơn trong việc đảm bảo sinh viên đạt được những kỹ năng ấy ?

Trong 02 ngày hội thảo, hơn 160 giảng viên đến từ các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng được giới thiệu tổng quan về mô hình dạy và học CDIO (dạy cái gì và dạy như thế nào, vạch chiến lược dạy và học, các phương pháp dạy và học tích cực,…). Ngoài ra, các chuyên gia đến từ Singapore còn chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình 12 năm (từ 2004 đến 2016) tiếp cận CDIO cho các chương trình đào tạo cụ thể.

Cũng trong sáng 23/02/2016, trường Đại học Đà Nẵng đã ký biên bản ghi nhớ với trường Bách khoa Singapore về việc triển khai mô hình CDIO tại Đại học Đà Nẵng. Trong khuôn khổ của dự án này, sẽ có một chuỗi các hội thảo được tổ chức nhằm đào tạo và huấn luyện 160 giảng viên đến từ 6 trường đại học và cao đẳng trong. Sau đó, sẽ chọn ra 70 giảng viên để đào tạo chuyên sâu các kỹ năng sau:

  • Thiết kế chương trình tích hợp;
  • Thiết kế kinh nghiệm học tập thực nghiệm tích cực;
  • Nhận thức và thiết kế các sản phẩm và hệ thống cải tiến;
  • Đánh giá các chương trình để cải tiến liên tục.

Tiếp đến, 20 giảng viên trong số các 70 giảng viên này sẽ được chọn lựa để tiếp tục được đào tạo trở thành chuyên gia CDIO. Và để nhân rộng mô hình CDIO này, nhóm 20 chuyên gia CDIO sẽ tổ chức và thực hiện các đợt đào tạo lại cho 120 giảng viên khác thuộc các Trường thành viên của Đại học Đà Nẵng.

Tin bài liên quan:

Một số hình ảnh:

cdio1

cdio2

[1] Crawley et al. (2014) Rethinking Engineering Education – The CDIO Approach

Khoa Cơ khí

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741