CTĐT thạc sỹ Cơ điện tử áp dụng cho sinh viên và kỹ sư PFIEV

In February 22, 2016
606 Views

Ngày 19/02/2016, trường ĐHBK ra Quyết định số 40/QĐ-ĐHBK về việc Ban hành Quy định tổ chức và quản lý chương trình đào tạo thạc sỹ áp dụng cho sinh viên đang theo học, kỹ sư tốt nghiệp chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao PFIEV.

Theo đó, sinh viên đang theo học, kỹ sư tốt nghiệp Chương trình PFIEV chuyên ngành Sản xuất tự động có thể nộp hồ sơ đăng ký nguyện vọng theo học chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử của khoa Cơ khí – ĐHBK – ĐHĐN.

Thời gian học tập: từ 6 tháng đến 1 năm.

Các chi tiết khác liên quan, xem file đính kèm ở dưới:

Update ngày 23/02/2016: Thông báo tuyển sinh Thạc sỹ PFIEV

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741