Tham gia học phần “ Nhập môn kỹ thuật” (Global Engineering Course – GEC)

In November 2, 2015
520 Views

Học phần GEC sẽ được giảng dạy trực tuyến bởi giáo sư ASU thông qua phòng DLS, có sự giao lưu giữa sinh viên ASU và sinh viên các trường đã và đang tham gia dự án HEEAP. Mục tiêu của khóa học nhằm cung cấp cho sinh viên các kinh nghiệm để có cái nhìn rộng hơn về kỹ thuật trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, khóa học cũng giúp nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên như kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, làm việc nhóm với các sinh viên ASU. Khóa học đầu tiên sẽ được triển khai trong học kỳ II, năm học 2015-2016.

Khoa sẽ cử 01 giảng viên (đã tham gia HEEAP) tham dự khóa học nhằm học hỏi kinh nghiệm và làm công tác trợ giảng, đánh giá.

Khoa sẽ lựa chọn 03-05 sinh viên năm thứ 3 hoặc năm thứ 4 có trình độ ngoại ngữ tốt tham gia khóa đào tạo.

Quyền lợi và trách nhiệm của sinh viên khi tham gia khóa học: không đóng học phí cho khóa học, được ASU cấp chứng chỉ khi hoàn thành khóa học, học phần GEC được tính như học phần tự chọn 2 tín chỉ.

Mọi chi tiết đề nghị sinh viên liên hệ với thầy TS. Lưu Đức Bình – Trưởng khoa Cơ khí theo email: ldbinh@dut.udn.vn trước ngày 10/11/2015 .

CONTACT: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING OFFICE, A219
  • No. 54 Nguyen Luong Bang street, Danang city
  • (+84) 236 3842741