Slide background
Slide background
Slide background

Slide background

Xem thêm ►

Slide background

Xem thêm ►

Slide background

Xem thêm ►

Slide background

Xem thêm ►

Slide background

Xem thêm ►

Slide background

Xem thêm ►

Slide background

Xem thêm ►

TIN NỔI BẬT

Tầm nhìn: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những trường đại học hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.
Sứ mạng: Là nơi đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, công nghệ chất lượng cao và cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.
LIÊN HỆ: VĂN PHÒNG KHOA CƠ KHÍ, A219
  • 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
  • (+84) 236 3842741